III DIM OVERIGE 2D GALLERY 3D GALLERY ANIMATIE CONTACT

 

::::Uitleg Scriptflow::::

De flowchart hiernaast is een schematische weergave van de scripting die bij de 3d publicatie is toegepast.
Dit om aan te geven hoe 3D content kan communiceren met andere elementen op het internet.

HTML & javascript:
Html kan gebruikt worden om javascripts opdrachten te geven en properties van 3D objecten daardoor te veranderen, denk hier aan kleuren
transparanties e.d.

V erder
wordt er hier een javascript gebruikt om 'Flash' aan te sturen.

XML:
Los van de interne scripting binnen de MTX file zelf, wordt de xml ook gebruikt om de javascript functie
s aan tespreken en de 'flash' movie naar het goede framenummer te laten gaan.

Action script:
In de 'Flash' movie wordt het textveld gevuld met een variabele text die afhankelijk is van het framenummer dat doorgegeven wordt door de XML