III DIM CORE 2D GALLERY 3D GALLERY PROJECT CONTACT

 

::::Links::::
Hier onder volgen een aantal links die mij nuttig zijn gebleken tijdens mijn project. Een aantal daarvan zijn daadwerkelijk van belang geweest voor dit project, andere gewoon als inspiratie.

Viewpoint website
Nokia
Cult 3D
Renault Game (VirTools)